15HB APRIL, 2018 MINGGU PASKA KETIGA - TAHUN B

1.   KEMPEN “WORK OF MERCY” WISMA ST. JOSEPH 2018
Tarikh : Sabtu,  21 April      
       Masa   :  9.00 pagi hingga 1.00 pagi
       Semua dialu-alukan untuk membantu membaiki dan mengecat pagar di Tadika
       St. Joseph, Piasau Garden.  Sila bawa berus cat dan peralatan yang sesuai.

2.  HUJUNG MINGGU “CHOICE” KE-4 
     Tempat :  Pusat St. Francis, Jalan Brighton
     Tarikh   :  27hb – 29hb April
     Program ini memberi tumpuan kepada pencarian diri sendiri dan hubungan dengan
     Tuhan, orang lain dan keluarga.  Ianya terbuka kepada belia bekerja yang berumur di
      antara 21 – 45.
     Program ini diadakan dalam Bahasa Malaysia.

3.  PENGHARGAAN 
     Pihak Komiti Holy Spirit Chapel, Permyjaya merakamkan ribuan terima kasih kepada
     para umat atas kemurahan hati menyokong dalam jualan makanan untuk dana
     Pembangunan Wisma St. Joseph.  Terima kasih!8HB APRIL, 2018 MINGGU PASKA KEDUA MINGGU KERAHIMAN ILLAHI - TAHUN B

1.   SESI BARU RCIA (UPACARA  INISIASI  KRISTIAN ORANG DEWASA)  2018 - 2019
      Sesi baru RCIA 2018-2019 akan bermula pada Minggu Kedua Paska 9hb – 15hb April
      RCIA menyediakan kelas orang dewasa untuk menerima Sakramen Pembaptisan, Penguatan dan
      Ekaristi.  Kita menggalakkan yang berminat untuk menyertai Gereja kita, sila datang ke Pejabat
      Paroki untuk mendaftar.

2.  KURSUS PERANCANGAN KELUARGA DALAM BAHASA INGGERIS DAN IBAN 
     Dalam Bahasa Inggeris:
     Tempat :  Bilik Persidangan Katedral St. Joseph
     Tarikh   :  Sabtu, 14hb April     Masa :  8.00 pagi – 1.00 petang
   
     Dalam Bahasa Iban :
     Tempat :  Chapel St. Anthony, Pujut Corner
     Tarikh   :  Sabtu, 14hb April     Masa :  9.00 pagi – 1.30 petang
     Sila mendaftar di Pejabat Paroki.

3.  HUJUNG MINGGU “CHOICE” KE-4 
     Tempat :  Pusat St. Francis, Miri
     Tarikh   :  27hb – 29hb April
     Program ini memberi tumpuan kepada pencarian diri sendiri dan hubungan dengan Tuhan, orang
     lain dan keluarga.  Ianya terbuka kepada belia bekerja yang berumur di antara 21 – 45.
     Program ini diadakan dalam Bahasa Malaysia.